CE-CATEGORIE Europese richtlijn 89/686/EEC

EN 420 Algemene vereisten en testmethoden

EN ISO 374: 2016

EN 374-2: 2014 Penetratiebestendigheid

CATEGORIE I Minimale risico s. CATEGORIE II Omkeerbare risico s (verwonding), gecertificeerd door

een aangemelde instantie.

CATEGORIE III Onomkeerbare risico s (aantasting), gecertificeerd en getest door een aangemelde instantie waarvan het nummer wordt gespecificeerd.

Technische gegevens*

Handschoenmarkeringen

Maten

Bewegingsvrijheid niveaus (1 tot 5)

Onschadelijkheid van de handschoen

* Vermeld op de verpakking of in de gebruiksinstructie van SHOWA handschoenen. Neem voor meer informatie contact op met de distributeur in uw omgeving of bezoek de website www.SHOWAgroup.com

De norm definieert vereisten voor het vermogen van handschoenen om de gebruiker te beschermen tegen indringing, permeatie en degradatie door chemicaliën en micro-organismen. Drie types handschoenen worden hier geclassificeerd volgens beschermingsniveau (A, B en C).

De handschoenen moeten de lucht- en waterdichtheidsproef doorstaan en het gestelde AQL-inspectieniveau halen. In een luchtdichtheidsproef wordt de binnenkant van de handschoen onder druk gezet met lucht en wordt het oppervlak gecontroleerd op gaten. In een waterdichtheidsproef wordt de handschoen gevuld met water en wordt gecontroleerd op het verschijnen van waterdruppeltjes aan de buitenkant na een bepaalde tijd.

AQL (accepted quality level) is een kwaliteitsborgingsmaatregel op basis van een procedure van steekproefsgewijze bemonstering overeenkomstig ISO 2859-1 die door de fabrikanten wordt toegepast om de kans op speldengaatjes in een partij handschoenen te bepalen. Bij een AQL van 1,5 bestaat de statistische kans dat de partij minder dan 1,5% van de handschoenen met gebreken bevat.

De Europese Richtlijn 89/686/EEG over PBM wordt momenteel vervangen door de nieuwe PBM-Verordening (EU) 2016/425. De nieuwe Verordening, die wijzigingen aanbrengt aan verschillende PBM-normen zoals EN 388 en EN 374, werd gepubliceerd in het Officieel

Publicatieblad van de Europese Unie op 31 maart 2016 en zal in werking treden op 21 april

2018. Onze nieuwe en bestaande handschoenen mogen volgens de nieuwe Verordening niet

op de markt worden gebracht of gecertificeerd vóór 21 april 2018. De bestaande certificaten

blijven volgens de Richtlijn geldig tot 21 april 2023. Meer informatie over de herziening van

de Richtlijn en de implicaties ervan kunt u vinden op de website van de SHOWA Group.

Prestatieniveau Eenheid van aanvaardbaar kwaliteitsniveau Inspectieniveaus

Niveau 3 < 0,65 G1 Niveau 2 < 1,5 G1 Niveau 1 < 4,0 S4

EUROPESE NORMEN VOOR PBM