DE EXPERTHOEK SNIJTESTMETHODE UITEENGEZET: Testmethode: ISO 13997

Beschermingsniveau A B C D E F

Kracht in newton >2 ≥5 ≥10 ≥15 ≥22 ≥30

Snijweerstand LAAG MIDDELHOOG HOOG

SH O

W A

IN D

U S

T R

IË LE

S E

R IE

47