58. Nitril 61. Biologisch afbreekbare nitril 64. Neopreen 66. PVC 70. Butyl 71. Viton

CHEMISCH BESTENDIG Wij leveren de oplossing voor bescherming tegen direct contact met oliën, koolwaterstoffen, zuren en bijtende substanties. In onze gids over chemische resistentie en op onze website www.chemrest.com kunt u chemische permeatie en testinformatie vinden voor ruim 300 afzonderlijke chemische stoffen.