Europe SHOWA International WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 1077 XX Amsterdam - Netherlands P: +31 (0) 88 004 2100 ı F: + 31 (0) 88 004 2199

Japan 565 Tohori, Himeji-City Hyogo 670 0802, Japan P: +81-79-264-1234 ı F: +81-79-264-1516

USA/America 579 Edison Street Menlo, GA 30731, USA P: 800-241-0323 ı F: 888-393-2666

Canada 253 Michaud Street - Coaticook, Quebec J1A 1A9 - Canada P: 800-565-BEST

SHOWAgroup.com

ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA

T Y

S. P

R A

C O

W N

IK Ó

W

N A

C A

ŁY M

Ś W

IE C

IE

ST U

O SO

B O

W Y

PA T

E N

TÓ W

wyjątkowej ochrony dłoni

Zintegrowana produkcja MARKA LAT

W Ł

A SN

Y C

H