EN 407 Zagrożenia związane z ciepłem

Przetestowane poziomy skuteczności stosowania rękawic w odniesieniu do następujących zagrożeń:

Łatwopalność (0 do 4) Odporność na ciepło kontaktowe (0 do 4) Odporność na ciepło konwekcyjne (0 do 4) Odporność na ciepło promieniowania (0 do 4) Odporność na działanie małych odprysków roztopionego metalu (0 do 4) Odporność na działanie dużych odprysków roztopionego metalu (0 do 4)

0 oznacza, że podczas testu nie osiągnięto poziomu 1. X oznacza, że test nie został przeprowadzony lub że jego wykonanie nie było możliwe.

EN 511 Zagrożenia związane z zimnem

Przetestowane poziomy skuteczności stosowania rękawic w odniesieniu do następujących zagrożeń:

Przekazywane zimno atmosferyczne lub przemysłowe przez konwekcję (0 do 4). Przekazywane zimno atmosferyczne lub przemysłowe przez kontakt (0 do 4). Nieprzepuszczalność wody (0 lub 1).

Jeśli na rękawicy umieszczono ten symbol, oznacza to, że posiada współczynnik skuteczności ochrony przed (od lewej do prawej) zimnem atmosferycznym lub przemysłowym przekazywanym przez konwekcję, zimnem atmosferycznym lub przemysłowym przekazywanym przez kontakt oraz zapewnia nieprzepuszczalność wody. 0 oznacza, że podczas testu nie osiągnięto poziomu 1. X oznacza, że test nie został przeprowadzony lub że jego wykonanie nie było możliwe.

EN 388: 2016 Zagrożenia mechaniczne

Nowelizacja normy EN 388:2003 W 2016 r. norma EN 388 została znowelizowana. Obecnie trwa ponowna certyfikacja rękawic SHOWA przez jednostki notyfikowane. Proces ten ma na celu zapewnienie zgodności ze znowelizowaną normą. Do chwili oficjalnego wystawienia certyfikatów stosowane są aktualnie zgłoszone wartości odporności na przecięcie wg normy ISO 13997. Do tego czasu ważność zachowują aktualne certyfikaty zgodne z normą EN 388:2003. a) ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (0 4)

Liczba cykli wymaganych do wytarcia dziury z użyciem papieru ściernego w okrągłej próbce materiału rękawicy przy stałym nacisku i ruchu.

b) ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRZEM SPRAWDZONA METODĄ COUPTEST (0 5) Liczba cykli wymagana do przecięcia próbki z użyciem okrągłego ostrza ze stali nierdzewnej przy stałej szybkości i małej sile nacisku wynoszącej 5 N (ok. 510 g). W przypadku materiałów stępiających ostrza po określonej liczbie cykli bez przecięcia przeprowadza się test wg ISO 13997, którego wynik jest uznawany za wartość odniesienia odporności na przecięcie.

C) ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE (0 4) Siła wymagana do rozprzestrzenienia rozdarcia w prostokątnej próbce rękawicy przy nacięciu początkowym, do maksymalnej siły wynoszącej 75 N (ok. 7,6 kg).

D) ODPORNOŚĆ NA PRZEKŁUCIE (0 4) Siła wymagana do przekłucia próbki z użyciem stalowego kolca o standardowych wymiarach przy stałej szybkości wynoszącej 10 cm/min.

E) ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRZEM SPRAWDZONA METODĄ ISO (A F) Siła w niutonach (N) wymagana do przecięcia próbki z użyciem prostokątnego ostrza w określonej maszynie badawczej takiej jak dynamometr Tomo (TDM). Test ten jest opcjonalny, chyba że ostrze podczas badania Couptest zostanie stępione, w którym to przypadku wynik testu jest uznawany za wartość odniesienia odporności na przecięcie. Nadawane jest oznaczenie literowe według poniższego schematu:

f) ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE (P) Dotyczy rękawic ochronnych deklarowanych jako chroniące przed uderzeniami. Mierzy rozproszenie siły przez powierzchnię ochronną w chwili uderzenia zaokrąglonym kowadełkiem z energią wynoszącą 5 dżuli. Badanie jest przeprowadzane zgodnie z procedurą testu ochrony przed uderzeniami wykonywanego dla motocyklowych rękawic ochronnych wg normy EN 13594:2015. W przypadku pomyślnego ukończenia testu nadawany jest znak literowy P . W przypadku niepowodzenia nie jest nadawany żaden znak.

Możliwe jest również nadanie poziomu X dla parametrów a f powyżej, co oznacza nie zbadano .

Poziom ochrony A B C D E F Siła w niutonach >2 ≥5 ≥10 ≥15 ≥22 ≥30

Odporność na przecięcie NISKA ŚREDNIA WYSOKA

Poziom ochrony 1 2 3 4 5 Odporność na ścieranie (liczba cykli) >100 ≥500 ≥2000 ≥8000 -

Odporność na przecięcie ostrzem sprawdzona metodą Couptest (wskaźnik) >1,2 ≥2,5 ≥5 ≥10 ≥20

Odporność na rozerwanie (siła w niutonach) >10 ≥25 ≥50 ≥75 - Odporność na przekłucie (siła w niutonach) >20 ≥60 ≥100 ≥150 -

a b c d e f