Opis Zalety Wady

NITRYL

Wulkanizowana guma syntetyczna o właściwościach antypoślizgowych

Wysoka odporność na ścieranie i przecięcia Trzy razy wyższa odporność na przebicia od tej, jaką zapewnia lateks

Dobra wydajność mechaniczna

Wysoka odporność na oleje, smary i węglowodory

Dobra kwasoodporność, odporność na niektóre rozpuszczalniki organiczne, pestycydy, oleje oraz paliwa

Brak protein lateksowych

Termoodporność (ale brak odporności na płomień)

Względnie sztywne Zwykle niska odporność na rozdarcia

Brak odporności na czynniki chemiczne, takie jak ketony i niektóre chlorowane węglowodory (chlorek metylenu oraz trichloroetylen)

NATURALNA GUMA LATEKSOWA

Naturalna guma zwykle pochodzenia lateksowego lub z drzewa kauczukowego

Duża giętkość i elastyczność

Dobra przyczepność

Wysoka odporność na rozerwanie i zginanie

Dobra odporność na ścieranie

Duża wytrzymałość

Wodoodpornośc

Ochrona przed słabymi kwasami, alkoholami i detergentami

Ochrona przed wirusami i bakteriami

Słaba odporność na czynniki chemiczne, takie jak: oleje, smary, węglowodory i rozpuszczalniki organiczne

Obecność protein może wywoływać alergie

POLIURETAN (PU)

Tworzywo sztuczne, które jest mikroporowatym elastomerem

Duża giętkość i elastyczność

Brak protein lateksowych

Czystość nie pyli, jak inne polimery

Dobra odporność na ścieranie

Dobra olejoodporność

Nie twardnieje pod wpływem niskich temperatur

Nie mięknie pod wpływem wysokich temperatur

Wysoka wentylacja dzięki porowatej strukturze

Niska odporność na czynniki chemiczne

Słaba odporność na wrzątek

PCV (PO- LICHLOREK WINYLU)

Nieprzepuszczalne tworzywo sztuczne

Elastyczny nawet w temperaturze -20°C

Materiał zmiękczony plastyfikatorem

Dobry izolator elektryczny

Wysoka odporność na czynniki chemiczne

Niska odporność na przecięcia, przebicia oraz na wysokie temperatury

Jednorazowe rękawice z PCW mogą mieć mikroperforacje

Niska odporność na rozpuszczalniki

NEOPREN Kauczuk chloroprenowy guma syntetyczna

Elastyczność i miękkość, jak w przypadku gumy naturalnej

Brak protein lateksowych

Odporność na ścieranie i przecięcia

Ochrona przed czynnikami chemicznymi, takimi jak kwasy, alkohole, tłuszcze, ketony, rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne, oleje, smary oraz produkty petrochemiczne

Termoodporność oraz odporność na płomień

Słaba przyczepność, kiedy mokre

Brak odporności na czynniki chemiczne, takie jak rozpuszczalniki, chlorowane węglowodory

BUTYL

Guma syntetyczna polimer zapewniający silną ochronę przed czynnikami chemicznymi

Wysoka elastyczność, nawet w niskich temperaturach

Wysoka odporność na czynniki chemiczne, takie jak ketony (keton metylowo-etylowy, aceton) i kwasy

Niska przenikalność gazów

Ograniczona chwytność

Ograniczona manualność

Słaba wytrzymałość mechaniczna

Słaba odporność na węglowodory alifatyczne (heksan, olej napędowy, benzyna) węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, ksylen) oraz rozpuszczalniki halogenowane (chloroform oraz chlorobenzen)

VITON Guma syntetyczna polimer ostateczna bariera

Chroni, kiedy już nic innego nie jest w stanie ochronić

Ochrona przed czynnikami chemicznymi, takimi jak PCB

Doskonała ochrona przed czynnikami chemicznymi, takimi jak chlorowane węglowodory alifatyczne i aromatyczne

Ograniczona chwytność

Ograniczona manualność

Nieodpowiednie do pracy z ketonami, estrami i związkami nitro

KAŻDE POWLECZENIE MA INNE WŁAŚCIWOŚCI!

SH O

W A

S E

R IA

P R

Z E

M Y

S ŁO

W A

11