SERIA S-TEX Żeby zapewnić lepszą indywidualną ochronę przed przecięciem, firma SHOWA opracowała szereg wyściółek wykorzystujących technologię Hagane Coil®. W rezultacie powstała seria S-TEX zapewniająca najlepszą ochronę przed przecięciem spośród wszystkich rękawic w naszej ofercie.

Znowelizowana norma EN 388:2016 dotycząca wyposażenia chroniącego przed zagrożeniami mechanicznymi uwzględnia międzynarodową metodę badania ISO 13997. Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w branży tekstylnej w celu lepszego zrozumienia poziomów ochrony. Próbka rękawicy jest sprawdzana za pomocą ostrza przy zmiennymi obciążeniu w maszynie TDM (dynamometr Tomo). Odporność na przecięcie jest wyrażana jako siła w chwili przecięcia w niutonach (N).

W przypadku rękawic o wysokim poziomie ochrony przed przecięciem firma SHOWA stosuje normę ISO 13997 jako obowiązkowy test dający klientom dokładny wgląd w rzeczywistą ochronę przed przecięciem zapewnianą przez rękawicę.

SERIA BŁĘKIT KOBALTOWY

SZKLENIA

MOTORYZACJA

BUDOWNICTWO

OSTRE KRAWĘDZIE

ELEKTRONIKA

LOGISTYKA

WYTŁACZANIE METALI

RUCH OSTRZA

ZMIENNE OBCIĄŻENIE PRZYKŁADANE

OD SPODU

PRÓBKA RĘKAW-

ICY

PASEK PRZE-

WODZĄCY

ZAKRZY- WIONY UCHWYT NA PRÓBKĘ

NÓŻ

str. 48-49

SHOWA

S-TEX 300

Hagane Coil® / Lateks ISO 13 997: D (20 niutonach) EN 388, poziom ochrony przed przecięciem 4

SHOWA

S-TEX 376

Hagane Coil® / Pianka nitrylowa na nitrylu ISO 13 997: D (19 niutonach) EN 388, poziom ochrony przed przecięciem 4

SHOWA

S-TEX 350

Hagane Coil® / Nitryl ISO 13 997: D (17.5 niutonach) EN 388, poziom ochrony przed przecięciem 4

SHOWA

S-TEX 541

Hagane Coil® / Poliuretan ISO 13 997: D (18.7 niutonach) EN 388, poziom ochrony przed przecięciem 3

SHOWA

S-TEX 581

Hagane Coil® / Mikroporowata pianka nitrylowa ISO 13 997: E (29 niutonach) EN 388, poziom ochrony przed przecięciem 5

SHOWA

S-TEX KV3

Hagane Coil® / Lateks ISO 13 997: F (35 niutonach) EN 388, poziom ochrony przed przecięciem 5

SH O

W A

S E

R IA

P R

Z E

M Y

S ŁO

W A

15