Seria TEMRES® Planujemy powiększyć serię TEMRES®, a także wdrożyć i przenieść

zalety tej technologii na inne zastosowania, tak aby dłonie użytkowników naszych produktów pozostawały suche.

JAK TO DZIAŁA? Koncepcja technologii TEMRES® bazuje na różnicach we właściwościach fizycznych między wodą w stanie ciekłym a parą wodną. Właściwości fizyczne wody w stanie ciekłym, na przykład kohezja i niższa energia cząsteczkowa, oznaczają, że najmniejsze krople wody zwykle zawierają się w przedziale wielkości od 100 µm do 3000 µm. Z drugiej strony wyższa energia cząsteczek pary wodnej oznacza, że są one wzbudzone i swobodnie się poruszają. Wielkość cząsteczki wody wynosi ok. 0,0003 µm. Nasi inżynierowie wykorzystali tę znaczną różnicę wielkości do stworzenia dwóch głównych membran odpowiedzialnych za efekt TEMRES®: jedna membrana zapewnia przewiewność, a druga wodoodporność.

Wewnętrzna membrana powstaje z porowatej pianki poliuretanowej, która ułatwia odprowadzanie wilgoci i umożliwia szybkie schnięcie dłoni. Druga membrana, tworząca wierzchnią warstwę, składa się z polimeru hydrofobowego przepuszczającego wilgoć, ale nie wodę. Różnica w skupieniu cząsteczek wody oraz temperatury prowadzi do wydalania pary wodnej z wnętrza rękawicy na zewnątrz. Tak działa podstawowy mechanizm rękawic TEMRES®. Przewiewność sprawia, że dłonie pozostają suche. Równocześnie właściwości wodoodporne chronią ręce przed wodą i cieczami.

SHOWA

TEMRES® 282

SHOWA

TEMRES® 281

str. 33

WERSJA ZIMOWA str. 76

SH O

W A

S E

R IA

P R

Z E

M Y

S ŁO

W A

17