Mimo że liczba wypadków przy pracy w budownictwie oficjalnie zmalała, częstotliwość takich zdarzeń pozostaje większa w porównaniu z innymi branżami. Najczęstszymi urazami w branży budowlanej są obrażenia dłoni lub rąk, a poważne lub śmiertelne wypadki niosą ze sobą olbrzymie konsekwencje społeczne i ekonomiczne dla wszystkich stron, których dotyczą: dla firmy, pracodawcy oraz poszkodowanego pracownika. To dlatego tak ważna jest przede wszystkim prewencja.

LICZBY

Branża budowlana Transport, gospodarka wodna, gazownictwo, energetyka, branża prasowa, komunikacja Metalurgia Przemysł drzewny, papiernictwo, włókiennictwo, branża odzieżowa Przemysł chemiczny, branża kauczuku

Każdego roku poważne i śmiertelne urazy, których doznają pracownicy, odciskają olbrzymie społeczne i

osobiste piętno na ofiarach, ich rodzinach, współpracownikach oraz zarządach firm. Pracownicy powinni

przez cały czas dbać o swoje bezpieczeństwo niezależnie od tego, jak małe jest ryzyko. Pamiętajmy: lepiej

jest zapobiegać niż leczyć. Poniższe dane dotyczą wyłącznie Francji, niemniej liczby te są zbliżone we

wszystkich głównych krajach uprzemysłowionych.

Łączny koszt finansowy wypadków przy pracy (źródło: Carsat, Francja, 2011 r.)

Średni koszt wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy (obejmuje pogorszenie zdrowia na skutek zdarzeń w pracy) (źródło: Carsat, Francja, 2011 r.)

Średni koszt wypadków przy pracy prowadzących do trwałego kalectwa (obejmuje pogorszenie zdrowia na skutek zdarzeń w pracy) (źródło: Carsat, Francja, 2011 r.)

3 841 37 297 37,45 mln 23,88 Me

3 827 e 41 647 e

38 516 e

17 035 e

22 734 e

2 861 e

3 704 e

3 487 e14,98 Me

6,49 Me2,23 Me

SH O

W A

S

E R

IA P

R Z

E M

Y S

ŁO W

A

38