KOMPLETNA, Mając na uwadze różnorodność prac w sektorze publicznym oraz prac budowlanych, firma SHOWA oferuje

rękawice stworzone specjalnie z myślą o konkretnych zastosowaniach i potrzebach charakterystycznych dla

każdej gałęzi budownictwa. Aby ułatwić dobór właściwej rękawicy do danego zastosowania, stworzyliśmy

asortyment rękawic dopasowanych do branż i zgrupowanych w 5 głównych kategoriach liczących po

maksymalnie 15 modeli. Gwarantuje to, że liczba materiałów referencyjnych jest optymalna, a koszty

zakupu ograniczone do minimum dzięki rękawicom spełniającym konkretne wymogi związane z każdym

rodzajem prac. Rękawice te są zgrupowane według rodzaju prac i podzielone według trzech kluczowych

kryteriów: środowiska pracy, ruchów wykonywanych dłońmi oraz typów wymaganej ochrony.

ROZKŁAD WYPADKÓW PRZY PRACY PROWADZĄCYCH DO TRWAŁEGO KALECTWA WEDŁUG OBSZARÓW WYSTĄPIENIA URAZU

(dane zebrane we Francji w 2011 r.)

4% GŁOWA 21% TUŁÓW

3% STOPY

22% RĘCE

16% NOGI 5% JEDEN OBSZARWIĘCEJ NIŻ 2% WEWNĘTRZNEURAZY

2% OCZYwszystkich wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy dotyczy dłoni.

wszystkich dni roboczych straconych na skutek wypadków jest wynikiem wypadków zakończonych urazami dłoni.

25% DŁONIEwypadków kończących się urazami dłońmi prowadzi do trwałego kalectwa.

Oprócz wymienionych faktów i liczb warto również mieć na uwadze poniższe potencjalne koszty pośrednie i bezpośrednie, które często są niedoszacowane lub nawet nieznane.

Koszty pracy czas pracy stracony przez

ofiarę wypadku i innych pracowników,

pierwsza pomoc i wizyty w placówkach medycznych po wypadku,

zastępstwo za pracownika, w tym rekrutacja i szkolenie.

Koszty związane ze stratami materialnymi uszkodzony sprzęt,

narzędzia i szkody dla trwających prac,

zużycie medycznych środków pierwszej pomocy,

koszty administracyjne,

czas potrzebny na przeanalizowanie przyczyn wypadku.

Koszty produkcyjne nieobecność w pracy i

utrata zysku,

spadek produkcji.

Koszty komercyjne opóźnione dostawy i

potencjalne kary z tytułu spóźnionych dostaw,

spadek jakości pracy,

pogorszenie wizerunku firmy,

wzrost składek na ubezpieczenie.

Inne koszty koszty stałe ponoszone

nawet w przypadku zatrzymania prac,

przewóz ofiary wypadku,

ewentualne postępowanie sądowe,

odszkodowania z tytułu naruszenia przepisów prawa,

koszty ekspertyz.

ZA STO

SO W

A N

IA O

G Ó

LN E | O

C H

R O

N A

P R

Z E

D U

D E

R Z

E N

IA M

I | O C

H R

O N

A P

R Z

E D

P R

Z E

C IĘ

C IE

M

O C

H R

O N

A P

R Z

E D

C H

E M

IK A

LIA M

I I C IE

C Z

A M

I | O C

H R

O N

A P

R Z

E D

W Y

S O

K IM

I I N IS

K IM

I T E

M P

E R

A T

U R

A M

I | A N

T Y

S TA

T Y

C Z

N E

| JE D

N O

R A

Z O

W E

39