ZWYKŁE PRZENOSZENIE ZAGROŻENIA CHEMICZNE PRZECIĘCIA ZIMNO KONKRETNE

ZASTOSOWANIA

381 306 330 341 377 317 660 379 S-TEX 541 S-TEX 376

S-TEX 581 477 7550 281 377IP

PRACE PUBLICZNE

Kierowanie maszynami Konserwacja Hakowi/sygnaliści Rozbiórki

FUNDAMENTY/ KONSTRUKCJE

Zbrojarze Betoniarze Wznoszenie konstrukcji stalowych Deskowanie Wylewanie betonu Prace mechaniczne i inżynieryjne Instalacja rusztowań

MURARZ Układanie cegieł Cementowanie Zaprawy

DEKARZ I CIEŚLA

Rynny i rury odpływowe Układanie membran dachowych Izolacje Zabezpieczanie łączeń, uszczelnienia Mocowania wewnętrzne Łączenie elementów drewnianych

SZKŁO I OKNA Mocowanie elementów szklanych i okien Przenoszenie elementów szklanych

HYDRAULIKA I OGRZEWANIE

Hydraulika Odpływy i rury Ogrzewanie, wentylacja

ELEKTRYK Instalacja przewodów/podzespołów elektrycznych Stosowanie mierników Koryta i kanały kablowe

GLAZURNIK Układanie glazury Fugowanie/czyszczenie

MALARZ I DEKORATOR/

TYNKARZ

Malarstwo Mycie/czyszczenie Piaskowanie Osadzanie wkrętów i gwoździ Montaż listew Przygotowanie powłok Tynkowanie Dekoracja

ZA STO

SO W

A N

IA O

G Ó

LN E | O

C H

R O

N A

P R

Z E

D U

D E

R Z

E N

IA M

I | O C

H R

O N

A P

R Z

E D

P R

Z E

C IĘ

C IE

M

O C

H R

O N

A P

R Z

E D

C H

E M

IK A

LIA M

I I C IE

C Z

A M

I | O C

H R

O N

A P

R Z

E D

W Y

S O

K IM

I I N IS

K IM

I T E

M P

E R

A T

U R

A M

I | A N

T Y

S TA

T Y

C Z

N E

| JE D

N O

R A

Z O

W E

41