NITRYL

SHOWA 377IP

ZWIĘKSZA TRWAŁOŚĆ RĘKAWICY

Rękawica zapewnia ochronę przed uderzeniami najbardziej wrażliwych części dłoni: knykci, kciuka i palców, jednocześnie oferując doskonały chwyt wraz z ochroną przed przenikaniem tłustych substancji oraz cieczy.

Technologia c hw

yt u

w yk

or zy

st uj

ąc a pi

ankę nitrylową

PIANKA NITRYLOWA

WYŚCIÓŁKA

FOLIA NITRYLOWA

O ch

ro na

p rz

ed ud

erze niami zmniejsza w

strząsy

WSZYWANA OCHRONA

44

SH O

W A

S

E R

IA P

R Z

E M

Y S

ŁO W

A