KĄCIK EKSPERTA WYJAŚNIENIE METODOLOGII TESTÓW PRZECIĘCIA: Testy dla wysokich ryzyk przecięcia: ISO 13997

Poziom ochrony A B C D E F

Siła w niutonach >2 ≥5 ≥10 ≥15 ≥22 ≥30

Odporność na przecięcie NISKA ŚREDNIA WYSOKA

SH O

W A

S E

R IA

P R

Z E

M Y

S ŁO

W A

47