OCHRONA PRZECIWCHEMICZNA Aby chronić dłonie przed bezpośrednim kontaktem z olejami, produktami ropopochodnymi, kwasami i substancjami żrącymi, oferujemy rozwiązania dla wszelkich sytuacji, jakie można napotkać w pracy. W naszym przewodniku doboru odporności chemicznej i na stronie internetowej www.chemrest.com znajdują się informacje dotyczące przenikania substancji chemicznych i testów dla ponad 300 różnych substancji.

58. Nitryl 61. Nitryl biodegradowalny 64. Neopren 66. PCV 70. Butyl 71. Viton