SHOWA

731 SHOWA

747

NITRYL BIODEGRADOWALNY

EN 374-2 EN 374-3

EN 374-3

JKL

JKL

EN 388

EN 388

3001

2001

0321

0321

Kat. III

Kat. III

EBT Materiały

Utylizacja rękawic

Wysypisko

Rozkład przez mikroorganizmy

Naturalna produkcja SHOWA

NAWÓZ NATURALNY

PROCES BIODEGRADACIJ

Pełna powłoka nitrylowa bez wkładki z wykończeniem teksturowanym

ZASTOSOWANIA: Sektor publiczny Branża chemiczna Przemysł naftowy

CHARAKTERYSTYKI WKŁADKA: Bez wkładki POWŁOKA: Nitryl GRUBOŚĆ: 0,56 mm CHWYT: Teksturowany

OZN. 747 747 747

ROZM. 9/L 10/XL 11/XXL

DŁ. 480 mm 480 mm 480 mm

Rozpuszczalniki Motoryzacja

Powłoka samonośna z nitrylu biodegradowalnego w 100% (EBT) na wkładce flokowanej bawełną i z teksturowanym wykończeniem

ZALETY: Ochrona przeciwchemiczna z Eco Best Technology® Wysoki poziom ochrony przed

rozpuszczalnikami i kwasami Nieprzenikalna, do użytku w środowiskach

mokrych, śliskich i zaolejonych Przyjazna dla środowiska: pierwsza

na świecie odporna chemicznie rękawica biodegradowalna w 100%

Teksturowane wykończenie zapewnia lepszy chwyt

Doskonała precyzja manipulacji drobnymi częściami

Dzięki technologii EBT po umieszczeniu w aktywnym składowisku odpadów produkt ulega biodegradacji

ZASTOSOWANIA: Branża petrochemiczna Branża produkcyjna Prace rafinacyjne Przetwarzanie żywności Utrzymywanie czystości

CHARAKTERYSTYKI WKŁADKA: Samonośna, flokowana bawełna POWŁOKA: Nitryl biodegradowalny GRUBOŚĆ: 0,38 mm CHWYT: Wytłaczany

OZN. 731 731 731 731 731

ROZM. 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

DŁ. 355 mm 355 mm 355 mm 355 mm 355 mm

61

Z A

S TO

S O

W A

N IA

O G

Ó LN

E | O

C H

R O

N A

P R

Z E

D U

D E

R Z

E N

IA M

I | O C

H R

O N

A P

R Z

E D

P R

Z E

C IĘ

C IE

M

O C

H R

O N

A PR

ZED C

H EM

IK A

LIA M

I I C IEC

ZA M

I | O C

H R

O N

A P

R Z

E D

W Y

S O

K IM

I I N IS

K IM

I T E

M P

E R

A T

U R

A M

I | A N

T Y

S TA

T Y

C Z

N E

| JE D

N O

R A

Z O

W E