SHOWA

660ESD

EN 374-2 EN 374-3 EN 1149-5

AJKL

EN 388

41210120

Kat. III

Ważne pojęcia chemiczne i procesy

Przenikanie Proces przechodzenia substancji chemicznej przez materiał odzieży ochronnej na poziomie cząsteczkowym. Przechodzenie cieczy lub gazu przez materiał ochronny obejmuje trzy etapy: absorpcję, dyfuzję oraz desorpcję.

Wnikanie Proces przechodzenia substancji przez zamknięcie, szew lub otworek w odzieży ochronnej na poziomie wyższym niż cząsteczkowy.

Czas przenikania Liczba minut od początkowego kontaktu z testową substancją chemiczną do momentu jej pierwszego wykrycia wewnątrz odzieży ochronnej, zmierzona czułymi metodami analitycznymi. Zasadniczo jest to liczba minut, po których skóra wewnątrz rękawicy lub innej odzieży ochronnej będzie narażona na działanie substancji.

Degradacja Niekorzystna zmiana co najmniej jednej z właściwości fizycznych materiału odzieży ochronnej w wyniku kontaktu z substancją chemiczną. Zmiany te mogą obejmować rozwarstwienie, odbarwienie, stwardnienie lub zmniejszenie odporności na rozciąganie.

Stężenie Stosunek masy składnika do całkowitej masy roztworu. Zazwyczaj wszystkie testowane tutaj rozpuszczalniki organiczne mają czystość 100%. Kwasy i zasady to roztwory wodne. Szczególnie podczas testów przenikania dla kwasów, stężenie wpływa na czas przenikania. Kwasy bardziej stężone przenikają szybciej niż roztwory rozcieńczone.

Duże narażenie W badaniach przenikania pojęcie to odnosi się do ciągłego, całkowitego zanurzenia materiału odzieży ochronnej w testowanej substancji chemicznej, co odpowiada najgorszemu rodzajowi dużego narażenia. Norma ASTM F739 oraz europejska norma EN 374 odnoszą się do tego typu narażenia.

Narażenie przerywane Zgodna z normą ASTM F 1383 metoda badania przenikania cieczy lub gazów przez materiał odzieży ochronnej w warunkach przerywanego kontaktu. SHOWA zastosowała czas kontaktu wynoszący 1 minutę, podczas gdy materiał rękawicy był całkowicie zanurzony, i 9 minut czasu oczyszczania, podczas gdy materiał rękawicy nie był narażony na substancję chemiczną; było to powtarzane przez 240 minut.

EXPERTISE SHOWA

Pełna powłoka z PCV z dodatkowym szorstkim wykończeniem z PCV na dłoni na wkładce bawełnianej

ZALETY: Chroni przedmioty przed ładunkami

elektrostatycznymi, zapobiegając uszkodzeniom produktów i wybuchom

PCV uszczelnia i chroni dłoń przed chemikaliami zachowując elastyczność

Nieprzemakalna podczas pracy w otoczeniu mokrym lub tłustym, umożliwia pewny chwyt

Zgodna z normą EN 1149, rezystywność powierzchniowa 108 do 109

Dobra ochrona nadgarstków Zaprojektowana dla zapewnienia

swobody ruchów i długotrwałego noszenia

Elastyczna i miękka rękawica wchłaniająca pot dla zwiększonego komfortu

Bezszwowa dzianina zapobiegająca podrażnieniom

ZASTOSOWANIA: Branża petrochemiczna Motoryzacja Rafinerie Oil & Gas

OZN. 660ESD 660ESD

ROZM. 9/L 10/XL

DŁ. 305 mm 330 mm

CHARAKTERYSTYKI WKŁADKA: Bezszwowa dzianina bawełniana POWŁOKA: PCV CHWYT: Szorstki

: Ergonomiczna budowa odzwierciedlająca naturalne krzywizny ludzkiej dłoni

69

Z A

S TO

S O

W A

N IA

O G

Ó LN

E | O

C H

R O

N A

P R

Z E

D U

D E

R Z

E N

IA M

I | O C

H R

O N

A P

R Z

E D

P R

Z E

C IĘ

C IE

M

O C

H R

O N

A PR

ZED C

H EM

IK A

LIA M

I I C IEC

ZA M

I | O C

H R

O N

A P

R Z

E D

W Y

S O

K IM

I I N IS

K IM

I T E

M P

E R

A T

U R

A M

I | A N

T Y

S TA

T Y

C Z

N E

| JE D

N O

R A

Z O

W E