OCHRONA PRZED WYSOKIMI I NISKIMI TEMPERATURAMI

SH O

W A

S E

R IA

P R

Z E

M Y

S ŁO

W A

73