EN 388

POZIOM 5

Wartość cieplna zabezpieczenia łuku 1.7s

CZAS TRWANIA PŁOMIENIA

Ochrona przed płomieniami i wysoka odporność na przecięcia, SHOWA 240 to najwyższa opancerzona ochrona przed łukiem elektrycznym w przemyśle wysokiego ryzyka. Posiada 13-sciegową bezszwową wkładkę  wzmocnioną Kevlar® i gąbczastą powłoką z neoprenu, odporną na płomień.

ASTM D6413 STANDARDOWA METODA BADANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TKANIN (TEST PIONOWY)

Czas trwania płomienia:

liczba sekund, podczas

których na tkaninie widoczny

jest płomień.

Czas poświaty:

liczba sekund, podczas

których na tkaninie widoczny

jest blask.

Długość zwęglenia:

długość tkaniny w calach

zniszczonej przez płomień.

Test zdany, jeśli mniej niż 6 cali.

Topienie/Kapanie:

zarejestrowane wystąpienie

stopienia lub kapania, jeśli

występuje.

METODA TESTOWANIA ASTM F2675 NA ODPORNOŚĆ MATERIAŁÓW TEKSTYLNYCH NA BŁYSK ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Wartość cieplna zabezpieczenia łuku (ATPV): ilość ciepła

(cal./cm2) wystarczająca do spowodowania urazu drugiego

stopnia na podstawie krzywej Stoll z prawdopodobieństwem 50%.

Ocena łuku: poziom 1> 4 cal./cm2, poziom 2> 8,0 cal./cm2,

poziom 3> 24,9 cal./cm2, poziom 4> 40 cal./cm2.

ARC

CZAS POŚWIATY 0 SEKUND

DŁUGOŚĆ ZWĘGLENIA TOPIENIE/KAPAN E

SAMOGASZENIE

Z A

S TO

S O

W A

N IA

O G

Ó LN

E | O

C H

R O

N A

P R

Z E

D U

D E

R Z

E N

IA M

I | O C

H R

O N

A P

R Z

E D

P R

Z E

C IĘ

C IE

M

O C

H R

O N

A P

R Z

E D

C H

E M

IK A

LIA M

I I C IE

C Z

A M

I | O C

H R

O N

A PR

ZED W

YSO K

IM I I N

ISK IM

I TEM PER

A TU

R A

M I | A

N T

Y S

TA T

Y C

Z N

E | JE

D N

O R

A Z

O W

E

79