ANTYSTATYCZNE OCHRONA ANTYSTATYCZNA Ciało ludzkie razem z dłońmi ładuje się samoczynnie ładunkami elektrycznymi. Ładunki te mogą uszkadzać elementy, takie jak półprzewodniki lub obwody drukowane. Dlatego SHOWA oferuje pełny asortyment rękawic chroniących te elementy przed ładunkami elektrostatycznymi.

Dobierz prawidłową wkładkę i odpowiednią jakość. Wkładka zapobiega przedostawaniu się ładunków elektrostatycznych z dłoni na przenoszone przedmioty przez kierowanie ich do ciała w celu rozproszenia w powietrzu lub odprowadzenia do ziemi.

82. Antystatyczne