SERIA JEDNORAZOWYCH RĘKAWIC NITRYLOWYCH

75 40

75 45

75 55

75 80

75 85

75 0

5

75 70

61 10

75 95

75 50

75 65

GRUBOŚĆ (mm) 0.10 0.10 0.12 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.12 0.10 0.15

DŁUGOŚĆ (mm) 240 300 300 240 300 240 240 240 300 240 300

ROZMIARY XS-XL S-XL XS-XL S-XL S-XL XS-XXL XS-XL XS-XXL XS-XL S-XL S-XL

KATEGORIA CE III III III III III III III III III III III

AQL 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 1 1.5 < 1.5 1.5 1.5 1.5

EN 388 2000 3001 3001 2000 1000

EN 374-2 EN 374-3 JKL JKL

EN 455 DOPUSZCZONE DO

KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ (EC No. 1935/2004)

EN 1149

BEZ SILIKONU WOLNE OD

PRZYSPIESZACZY WYTRZYMAŁOŚĆ NA

ROZCIĄGANIE (MPa) ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 20 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14

WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU (%) 500 500 500 500 500 500 500 550 500 500 500

SIŁA PRZY ZERWANIU (N) 10 10 16 20 20 6 11 10 16 10 16

RĘKAWIC W OPAKOWANIU TEKTUROWYM

100 100 50 50 50 100 100 100 100 100 50

OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH

W PUDEŁKU 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 20

Z A

S TO

S O

W A

N IA

O G

Ó LN

E | O

C H

R O

N A

P R

Z E

D U

D E

R Z

E N

IA M

I | O C

H R

O N

A P

R Z

E D

P R

Z E

C IĘ

C IE

M

O C

H R

O N

A P

R Z

E D

C H

E M

IK A

LIA M

I I C IE

C Z

A M

I | O C

H R

O N

A P

R Z

E D

W Y

S O

K IM

I I N IS

K IM

I T E

M P

E R

A T

U R

A M

I | A N

T Y

S TA

T Y

C Z

N E

| JED N

O R

A ZO

W E

87