ODPORNOŚĆ CHEMICZNA PORADNIK DOTYCZĄCY RĘKAWIC SERIA JEDNORAZOWYCH RĘKAWIC NITRYLOWYCH

CZYNNIK CHEMICZNY Numer CAS TTL INT TTL INT TTL INT

CZAS PRZENIKANIA POZIOM CHARAKTERYSTYK

≤ 1 minuta Poziom 0 Niezalecane.

1 to 5 minut - Ochrona tylko przed rozpryskami; wymienić rękawicę natychmiast po kontakcie!

6 to 10 minut - Ochrona tylko przed rozpryskami; wymienić rękawicę natychmiast po kontakcie!

> 10 minut Poziom 1 Tylko krótki kontakt; wymienić rękawicę maksymalnie po 10 minutach!

> 30 minut Poziom 2 Średnia ochrona, kontakt przez 30 minut.

> 60 minut Poziom 3 Średnia ochrona, kontakt przez 60 minut.

> 120 minut Poziom 4 Dobry poziom ochrony.

> 240 minut Poziom 5 Bardzo dobry poziom ochrony.

> 480 minut Poziom 6 Doskonały poziom ochrony.

Poziom (od 0 do 6) wskazuje czas, przez jaki różne chemikalia przenikają przez rękawicę.

TTL: czas przenikania chemikaliów przy całkowitym zanurzeniu. INT: czas przenikania chemikaliów przy przerywanym kontakcie; jedna minuta zanurzenia na każde dziesięć minut;

próba powtarzana.

SHOWA 7580

SHOWA 7585

SHOWA 7565

ACETALDEHYDE 75-07-0 <1 1 1 2 1 6

ACETIC ACID (84%) 64-19-7 11 37 22 73 29 98

ACETONE 67-64-1 <1 2 1 4 2 6

ACETONITRILE 75-05-8 4 13 5 14 7 15

ACETOXYACETYL CHLORIDE 13831-31-7 4 8 8 25 15 30

ACRYLAMIDE 79-06-1 >120 >240 >240 >240 >480 >240

ACRYLONITRILE 107-13-1 <1 <1 <1 1 <1 3

ALKASOL 27 90111-76-3 >120 >240 >240 >240 >480 >240

ALLYL ALCOHOL 107-18-6 <1 4 1 6 4 16

ALODINE 1000 SOLUTION 97631-99-6 >120 >240 >240 >240 >480 >240

ALODINE 1200S SOLUTION 93755-29-8 >120 >240 >240 >240 >480 >240

AMMONIUM HYDROXIDE (29%) 1336-21-6 9 30 18 60 54 164

AMYL ACETATE 628-63-7 <1 1 1 4 3 11

AMYL ALCOHOL 71-41-0 24 37 48 93 72 149

ANILINE 62-53-3 <1 <1 <1 <1 <1 3

ANTIMONY TRIBUTYRATE (95%) 53856-17-0 >120 >240 >240 >240 >480 >240

BATTERY ACID (47%) 7664-93-9 >480 >240 >480 >240 >480 >240

BENZALDEHYDE 100-52-7 2 8 5 16 9 31

BENZENAMINE 62-53-3 <1 <1 <1 <1 <1 3

BENZENE 71-43-2 <1 <1 1 2 2 3

SHOWA 7505

SHOWA 7540

SHOWA 7545

SHOWA 7550

SHOWA 7555

SHOWA 6110

SHOWA 7570

SHOWA

92

SH O

W A

S

E R

IA P

R Z

E M

Y S

ŁO W

A