NAZWA Strona

ZASTOSOWANIA OGÓLNE Nitryl ................................................. 22 Lateks ...............................................28 PCV .................................................... 32 Poliuretan ........................................33

OCHRONA PRZED UDERZENIAMI Nitryl .................................................44

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM S-TEX ................................................48 Kevlar®/Aramid ..............................50 HPPE ................................................. 52

OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI Nitryl .................................................58 Nitryl biodegradowalny ..............61 Neopren ...........................................64 PCV ....................................................66 Butyl ..................................................70 Viton ................................................... 71

OCHRONA PRZED WYSOKIMI I NISKIMI TEMPERATURAMI Lateks ............................................... 74 PCV .................................................... 74 Nitryl .................................................76 Poliuretan ........................................76 Neopren ...........................................78 Gąbka neoprenowa .....................78

ANTYSTATYCZNE Antystatyczne ...............................82

JEDNORAZOWE Seria Błękit kobaltowy ...............88 Bıodegradowalne .........................90 Cleanroom .......................................91 Antystatyczne ................................91 Odporność chemiczna poradnik dotyczący rękawic ....92

NR ART. Strona

160R ................................68 170R ................................ 32 230 .................................. 55 240 ....................50, 78, 79 250 ..................................50 265R ............................... 22 281 TEMRES® ............... 33 282 TEMRES® .............. 76 305 ..................................30 306.................................. 29 310 ................................... 28 317 ...................................30 330 ..................................30 341 .................................... 31 350R ............................... 24 370 .................................. 22 376R ............................... 23 377 .................................. 23 377IP ..............................44 379 .................................. 63 380 .................................. 24 381 ................................... 25 406 ................................. 77 451 ................................... 74 460 ................................. 74 465 .................................. 74 477 .................................. 76 490 ................................. 75 495 .................................. 75 540D .............................. 52 541 ................................... 52 542 .................................. 52 542X ............................... 53 545 .................................. 53 600 ................................. 32 610 ...................................66 620..................................66 640 .................................66 650.................................. 67 660 ................................. 67 660ESD ..................69, 83 690 ................................. 67 707D ............................... 58 707FL ............................. 58 720R ............................... 58 727 ..................................60 730 ..................................60 731 .................................... 61 737 ..................................60 747 ................................... 61 771 ...................................59 772 ..................................59 874 ..................................70 874R ...............................70

NR ART. Strona

878 ..................................70 890 .................................. 71 892 ................................... 71 3415 ................................65 3416 .........................55, 65 4400 .............................. 26 4400Y ........................... 26 4552 ............................... 24 4560 ................................ 51 6110 .................................90 6781R .......................64, 78 7000 .............................. 26 7066 ............................... 27 7166 ................................ 27 7199NC .......................... 27 7505PF ..........................90 7540 ...............................88 7545 ...............................88 7550 .........................83, 91 7555 ................................88 7565 ..........................83, 91 7570 ................................90 7580 ...............................89 7585 ................................89 7595 ................................. 91 8110 .................................54 8115 ..................................54 8127 .................................54 8814 ................................ 78 A0150............................. 82 A0160 ............................ 82 A0170 ............................. 82 B0500 ...........................34 B0502 ............................34 B0600 ........................... 35 B0605 ............................ 35 B0610 ............................. 35 B0700R .........................68 B0710 .............................68 CHM ................................64 DS45............................... 53 GP-KV1 ............................ 51 GP-KV2R ........................ 51 KV660 ...........................50 NSK24 ............................ 62 NSK26 ............................ 62 S237 ................................ 55 S-TEX 300 (S-TEX GP1)...48 S-TEX 350 (S-TEX GP2) ...48 S-TEX 376 .....................48 S-TEX 541 .....................49 S-TEX 581......................49 S-TEX KV3 ....................49

SH O

W A

S E

R IA

P R

Z E

M Y

S ŁO

W A

99

INDEKS