C at

al o

g ue

S H

O W

A 2

0 17

- P

L -

1 0

15 38

0 0

0 RC

S 39 7 56 6 86 0 00 0 29

- - 03

4 4 23

4 8 48

Wyłączny program testów 4T to bezpłatny proces optymalizacji wyposażenia w środki ochrony rąk stworzony po to, by lepiej

dobrać stosowane w Waszej firmie rękawice, poprzez:

Program testów SHOWA rozpisany na 4 tygodnie to techniczny plan optymalizacji mający na celu skuteczne zarządzanie testami rękawic. Realizowany jest w 4 etapach o określonym czasie trwania. Etapy te umożliwiają ocenę możliwości rękawic SHOWA w porównaniu do obecnie stosowanych rękawic, a ponadto określenie preferencji użytkownika i oczekiwanych przez niego cech w zakresie komfortu, sprawności manualnej, dostosowania i trwałości rękawic. Po 4 tygodniach zostaje przedstawiony oszczędnościowy plan wymiany zgodny z europejskimi wymogami normatywnymi i uwzględniający wymogi klienta w zakresie ochrony rąk.

TYDZIEŃ 1 : WSTĘPNA WIZYTA i/ LUB STUDIUM STANOWISKA

Wizyta w Waszej firmie, która pozwoli zrozumieć, jakie są Wasze potrzeby i oczekiwania wobec ochrony rąk, pozwoli ocenić ryzyko oraz dostosować rękawice do potrzeb.

Propozycja rękawic do testowania oraz informacje techniczne na temat ich cech i zalet.

Uzgodnienie produktów do testów oraz ustalenie kalendarium.

TYDZIEŃ 2 : WYDANIE PRÓBEK DO TESTÓW

Wręczenie pracownikom na stanowiskach próbek do testów.

Przymiarka rękawic, dobór właściwego rozmiaru i przeszkolenie w zakresie dobrych praktyk użytkowania.

Wskazanie długości trwania testu (najczęściej 1 tydzień).

Każda osoba zostaje poinformowana o tym, że testowana para rękawic ma być zachowana i zwrócona, aby umożliwić dokonanie jej oględzin w 3. tygodniu.

TYDZIEŃ 3 : OCENA TESTOWANIA PRÓBEK

Twój doradca SHOWA przeprowadza ankietę z użytkownikami, którzy przetestowali produkt.

Rękawice zostają poddane oględzinom.

Użytkownik wypełnia kwestionariusz oceny z formularza testowanego produktu.

Formularz testowy jest podpisywany przez użytkownika.

TYDZIEŃ 4 : PROGRAM OCHRONY RĄK

Prezentacja i ocena komentarzy zebranych w trakcie testów.

Jeśli testy przyniosły jednoznaczne wyniki, SHOWA przygotuje ofertę dotyczącą testowanych produktów razem z dokumentacją techniczną.

Optymalizacje linii produktów

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zadowolenia pracowników

Techniczny plan testów

Redukcje kosztów poprzez obniżenie poziomu zapasów oraz inwestycji w środki ochrony osobistej (ŚOO)

Przyjęcie dobrych praktyk w zakresie użytkowania i kontroli

Wprowadzanie nowych technologii

WYŁĄCZNY PROGRAM TESTÓW