SHOWA, aşağıda belirtilen BSCI Davranış Kuralları ilkelerine saygı göstermeyi kabul etmektedir:

BSCI İlkeleri ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU SÖZLEŞME HAKLARI İşletmemiz, çalışanların sendika veya diğer tür işçi birlikleri oluşturma ve toplu sözleşme yapma haklarına uyar.

ADİL ÜCRET İşletmemiz, çalışanların adil ücret alma haklarına uyar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İşletmemiz, risk değerlendirmesi yaparak ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak tüm gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

GENÇ İŞÇİLER İÇİN ÖZEL KORUMA İşletmemiz, henüz yetişkin olmayan tüm işçiler için özel koruma sağlar.

BORÇLARIN İŞGÜCÜ İLE ÖDENMESİNİN ÖNLENMESİ İşletmemiz hiçbir türlü köle, kaçak veya gayri iradi iş gücünden faydalanmaz.

ETİK İŞ DAVRANIŞI İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez.

AYRIMCILIK YAPILMAMASI İşletmemiz eşit fırsatlar sunar ve çalışanlara karşı ayrımcılık yapmaz.

İNSANA YAKIŞIR ÇALIŞMA SAATLERİ İşletmemiz, çalışma saatleri ile ilgili kanuna uyar.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLEME İşletmemiz yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almaz.

GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYI ÖNLEME İşletmemiz, işçileri kanuna göre belgelendirilmiş sözleşmeler temelinde işe alır.

ÇEVRENİN KORUNMASI İşletmemiz çevresel bozulmayı önlemek için gerekli önlemleri alır.

ADİL ÇALIŞMA TAAHHÜDÜ Ticari Sosyal Uyumluluk Girişimi (BSCI), büyüklük, sektör veya endüstri ayırdı olmaksızın tedarik zincirinde sosyal

sorumluluk taahhüdü bulunan şirketlere yönelik işe dayalı bir girişimdir. BSCI, şirketler için ortak Davranış Kuralları

ve global tedarik zincirinde daha iyi çalışma koşullarını teşvik etmek üzere bütüncül bir sistem sunar.

BSCI Davranış Kuralları, çalışan haklarını koruyan en önemli uluslararası çalışma standartlarına

dayanmaktadır. 11 temel çalışan hakkı belirlenmiştir ve BSCI katılımcıları tedarik zincirleri dahilinde iş

ortakları ile bu hakları uygulama ve izleme taahhüdü vermektedir.

SHOWA çalışma koşullarını iyileştirmeyi, paydaşlarla birlikte katılım sağlamayı ve BSCI Davranış Kurallarını

ve Eklerini desteklemeyi taahhüt etmektedir. Yerel düzenlemelere ve uluslararası kuruluşlarca belirlenen

çalışan ve insan haklarına ilişkin temel sosyal standartlara uymanın, entegre tedarik zincirimizdeki çalışma

koşullarını iyileştirmemiz açısından bir fırsat sağladığına inanıyoruz.

GÜVENLİ ÜRETİM TAAHHÜDÜ REACH, bir yandan AB

kimya endüstrisinin rekabet

gücünü arttırırken, diğer

yandan insan sağlığının

ve çevrenin, kimyasalların

yol açabileceği risklere

karşı korunması amacıyla kabul edilmiş bir Avrupa

Birliği düzenlemesidir. Ayrıca hayvanlar üzerinde

yapılan testleri azaltmak amacıyla maddelerin

tehlike değerlendirmesi için alternatif yöntemler

geliştirilmesini de teşvik eder. REACH, Kimyasalların

Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına

gelir. REACH, maddelerin özellikleri ve tehlikeleri

hakkında bilgi toplamak ve değerlendirmeler yapmak

için prosedürler ortaya koyar. SHOWA nın tüm üretim

süreci, Avrupa REACH Tüzüğü gereksinimlerine

uygundur. SHOWA ürünleri yüksek önem arz eden

maddeler (SVHC) içermemektedir ve içermeyecektir.

C O

M

PL IANT

REACH

Kaynak: www.bsci-intl.org

Kaynak: www.echa.europa.eu

SH O

W A

E N

D Ü

S T

R İY

E L S

E R

İS İ

5