CE KATEGORİSİ Avrupa Direktifi 89/686/EEC

EN 420 Genel gereklilikler ve test yöntemleri

EN ISO 374: 2016

EN 374-2: 2014 Sızdırmazlık direnci

KATEGORI I Küçük çaplı riskler. KATEGORI II Geri döndürülebilir riskler (yaralanma), onaylanmış

bir kurum tarafından uyumluluk sertifikası.

KATEGORI III Geri döndürülemez riskler (korozyon), numarası belirtilen onaylanmış bir kurum tarafından uyumluluk sertifikası ve testi.

Teknik bilgiler*

Eldiven işaretleri

Boyutlar

Esneklik düzeyi (1 - 5)

Eldivenin zararsızlık düzeyi

* Ambalaj üzerine veya SHOWA eldivenlerin kullanım kılavuzuna basılmıştır. Daha fazla bilgi için, bayiinizle görüşün veya www.SHOWAgroup.com

Standart,kimyasalların ve mikroorganizmaların nüfuz etme, sızma ve bozma etkilerine karşı eldivenin kullanıcıyı koruyabilme gerekliliklerini belirler. Koruma seviyesine göre üç eldiven sınıflandırması sunar (A, B ve C).

Eldivenler hava sızdırma ve/veya su sızdırma testlini geçmeli ve tanımlanmış AQL inceleme seviyesini karşılamalıdır. Hava sızdırma testinde, eldivenin iç kısmına basınçlı hava verilir ve yüzeyde delik oluşup oluşmadığı kontrol edilir. Su sızıntısı testinde eldivenin içi suyla doldurulur ve belirli bir süre geçtikten sonra yüzeyin dış kısmında su damlacıkları görülüyor mu kontrol edilir.

AQL (kabul edilen kalite sınırı), tek kullanımlık bir eldiven serisinde küçük delik kusurlarının bulunmasına ilişkin olasılığın yüzde (%) cinsinden ölçülmesi amacıyla üreticiler tarafından kullanılan ve ISO 2859-1 e göre rastgele örnekleme prosedürünü temel alan bir kalite güvence ölçütüdür. 1,5 AQL, serideki eldivenlerin %1,5 inden azının kusurlu olabileceğine dair istatistiksel olasılığı ifade eder.

Yeni KKD Düzenlemesi (AB) 2016/425 nin KKD ler hakkındaki Avrupa Direktifi 89/686/EEC nin yerini alması süreci devam etmektedir. EN 388 ve EN 374 gibi çeşitli KKD standartlarında

revizyonlar getiren bu yeni Düzenleme, 31 Mart 2016 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde

yayınlandı ve 21 Nisan 2018 den itibaren geçerli olacak. Yeni ve mevcut eldivenlerimiz, 21

Nisan 2018 e kadar piyasaya sürülemeyebilir ya da yeni Düzenlemeye göre onaylanmayabilirler.

Direktife uygun mevcut sertifikalar, 21 Nisan 2023 e kadar geçerli kalacaktır. Direktifin

revizyonu ve bunun etkileriyle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen SHOWA grubunun web

sitesini ziyaret edin.

Performans seviyesi Kabul edilebilir kalite sınırı birimi İnceleme sınıfları

Seviye 3 < 0,65 G1 Seviye 2 < 1,5 G1 Seviye 1 < 4,0 S4

KKD BAKIMINDAN AVRUPA STANDARTLARI