Standart, 18 kimyasaldan oluşan bir liste tanımlar. Bir A Tipi eldiven için minimum hamle zamanı, listedeki 6 kimyasal için 30 dakikadır (Seviye 2); bir B Tipi için listedeki en az 3 kimyasal için hamle zamanı 30 dakikadır; C Tipi için listedeki en az 1 kimyasal için hamle zamanı 10 dakikadır (Seviye 1).

A Tipi ve B Tipi eldivenlerde, kimyasal dayanıklılık eldiven resimli şemasına test edilen kimyasalların kod harfleri eşlik etmelidir. C Tipi işaretine sahip eldivenlerde kod harfi bulunmaz.

Kimyasalların listesi:

Harf kod Kimyasal CAS numara Sınıf A Metanol 67-56-1 Ana alkol B Aseton 6764-1 Keton C Asetonitril 75-05-8 Nitril D Diklorometan 75-09-2 Klorinleştirilmiş hidrokarbon E Karbon disülfit 75-15-0 Sülfür içeren organik bileşen F Tolüen 108-88-3 Aromatik hidrokarbon G Dietilamin 109-89-7 Amin H Tetrahidrofuran 109-99-9 Heterosiklik eter I Etil asetat 141-78-6 Ester J n-Heptan 142-85-2 Doygunlaştırılmış hidrokarbon K Kostik soda %40 1310-73-2 İnorganik baz L Sülfirik asit %96 7664-93-9 Inorganik mineral asit

M Nitrik asit %65 7697-37-2 İnorganik mineral asitler, oksitleyici N Asetik asit %99 64-19-7 Organik asitler O Amonyak %25 1336-21-6 Organik bazlar P Hidrojen peroksik %30 7722-84-1 Peroksitler S Hidroflorik asit %40 7664-39-3 İnorganik mineral asitler T Formaldehit %37 50-00-0 İnorganik mineral aldehitler

EN 374-5: 2016 Mikroorganizmalara karşı koruma

EN 374-4: 2013 Kimyasal bozulmaya karşı direnç

EN 16523-1: 2015 (EN 374-3 ün yerini alır) Kimyasal nüfuz etmeye karşı direnç

21/04/2018 e kadar

21/04/2018 den

Mikroorganizmalar standart olarak bakteri, mantar veya virüsler olarak tanımlanır. Bir eldivenin bakterilere ve mantara karşı dirençli olduğunu iddia edebilmek için bu eldivenin EN 374-2: 2014 standardına göre sızdırmazlık direnci testini geçmesi gerekir. Eldiven ISO 16604: 2004 (yöntem B) testini geçerse virüslere karşı dirençli olduğunu da iddia edebilir ve biyolojik tehlike resimli şemasının altına VIRUS (virüs) sözcüğü eklenir.

Bozulma, bir kimyasalla temasa bağlı olarak bir koruyucu eldiven malzemesinin bir veya birden fazla özelliğinde meydana gelebilecek sağlığa zararlı değişimdir. Bozulmanın göstergeleri arasında tabakalara ayrılma, renk değişimi, sertleşme, yumuşama, boyut değişimi, çekme direnci kaybı vs. sayılabilir. Bu, eldiven malzemesinin dış yüzeyinin test kimyasallarına 1 saat boyunca sürekli olarak teması sonrasındaki delinme direncindeki yüzde değişiminin ölçülmesiyle belirlenir. Bozulma testinin sonuçları, üç eldiven türünün de bilgi broşürlerinde yer almalıdır.

Moleküler düzeyde ve sürekli temas altında, KKD malzemesinin tehlikeli kimyasalların nüfuz etmesine karşı direncini ölçme yöntemidir. Ortaya çıkan değer hamle zamanı ya da tehlikeli sıvının veya gazın ciltle temas etmesi için gereken süredir. Eldiven, 1 ila 6 arasında bir hamle zamanı performans seviyesi ile sınıflandırılır.

Ölçülen hamle zamanı

Sızma performans indeksi

> 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6

Eldiven türleri Hamle zamanı

A ≥ en az 6 kimyasal için minimum 30 dakika

B ≥ en az 3 kimyasal için minimum 30 dakika

C ≥ en az 1 kimyasal için minimum 10 dakika

EN ISO 374-5 EN ISO 374-5

A B C

VIRUS

UVWXYZ XYZ

Y EN

I

SH O

W A

E N

D Ü

S T

R İY

E L S

E R

İS İ

7