EN 407 Sıcaklıkla ilişkili riskler

Aşağıdaki riskler bakımından eldiven performans düzeyleri test edilmiştir:

Yanma direnci (0 - 4)

Kontak ısı direnci (0 - 4)

Konvektif ısı direnci (0 - 3)

Radyant ısı direnci (0 - 4)

Erimiş metal sıçramalarına karşı direnç (0 veya 1)

Büyük erimiş metal sıçramalarına karşı direnç (0 veya 1)

0 test düzeyi 1 e ulaşılamadığı anlamına gelir.

X testin gerçekleştirilmediği veya mümkün olmadığı anlamına gelir.

EN 511 Soğuk ile ilişkili riskler

Aşağıdaki riskler bakımından eldiven performans düzeyleri test edilmiştir:

Konveksiyon ile iletilen iklimsel veya endüstriyel soğuk (0 - 4).

Temas ile iletilen iklimsel veya endüstriyel soğuk (0 - 4).

Su geçirmez (0 - 1).

Eldivende bu sembol bulunuyorsa, iklimsel soğuğa veya konveksiyon ile iletilen endüstriyel soğuğa, temas ile iletilen endüstriyel soğuğa karşı performans indeksi ile elde edilmiş demektir (soldan sağa), su geçirmez.

0 test düzeyi 1 e ulaşılamadığı anlamına gelir.

X testin gerçekleştirilmediği veya mümkün olmadığı anlamına gelir.

EN 388: 2016 Mekanik riskler

EN 388:2003 Revizyon EN 388 standardı, 2016 yılında revize edilmiştir. SHOWA eldivenlerinin revize edilen standarda uyumluluğu, onaylanmış kuruluş tarafından yeniden sertifikalandırılma aşamasındadır. Belirtilen ISO 13997 kesilmeye karşı direnç değerleri, resmi olarak sertifikalandırılana dek geçerli gösterimlerdir. Bu sırada EN 388:2003 uyarınca mevcut sertifikalar geçerliliğini korumaktadır.

a) AŞINMA DİRENCİ (0-4) Daire şeklindeki bir eldiven örneğine sürekli basınç ve hareket uygulandığında aşındırıcı kağıt ile bir delik aşındırmak için gerekli kullanım sayısı.

b) DARBE TESTİ İLE BIÇAK KESİLMESİ DİRENCİ (0-5) Sürekli hızda ve 5 newton luk düşük güçte (yaklaşık 510 g) paslanmaz çelik döner bıçak ile bir örneği kesmek için gerekli kullanım sayısı. Belirli bir kullanım sonrasında kesilme olmaksızın bıçağı körelten malzemeler için ISO 13997 testi gerçekleştirilir ve bu, referans kesilme değeri olur.

c) YIRTILMA DİRENCİ (0-4) Maksimum 75 N (yaklaşık 7,6 kg) güce kadar bir kesik ile başlayarak dikdörtgen şeklindeki eldiven örneğinde bir yırtığı ilerletmek için gerekli güç.

d) DELİNME DİRENCİ (0-4) Sürekli 10 cm/dk. hızda standart boyutta çelik uç ile örneği delmek için gerekli güç.

e) ISO TESTİNE GÖRE BIÇAK KESİĞİ DİRENCİ (A-F) Tomo Dinamometre (TDM) gibi belirli bir kesme testi makinesinde dikdörtgen şeklinde bıçak kullanarak bir örneği kesmek için gerekli olan newton (N) cinsinden güç değeri. Darbe testindeki bıçak körelmezse bu test isteğe bağlı olarak kullanılır ve kesilme direnci için referans olur. Aşağıdaki şekilde bir harf değeri atanır:

f) DARBE DİRENCİ (P) Darbe direnci sağladığı iddia edilen koruyucu eldivenlere yöneliktir. Kubbeli bir örs ile 5 jul darbe enerjisi uygulandığında koruma alanına göre güç dağılımı ölçülür. Test, EN 13594:2015 standardının koruyucu motosiklet eldivenlerine ilişkin darbe koruma testi uyarınca gerçekleştirilir. Başarılı bir şekilde testi geçmesi durumunda P harfi ile belirtilir. Başarısız olması durumunda herhangi bir işaret verilmez.

Yukarıda belirtilen a f için test edilmemiştir anlamına gelen bir X Seviyesi de geçerli olabilir.

Koruma seviyesi A B C D E F Newton cinsinden güç >2 ≥5 ≥10 ≥15 ≥22 ≥30

Kesilme direnci DÜŞÜK ORTA YÜKSEK

Koruma seviyesi 1 2 3 4 5 Aşınma direnci (kullanım sayısı) >100 ≥500 ≥2000 ≥8000 -

Darbe testi ile bıçak kesilmesi direnci (indeks) >1,2 ≥2,5 ≥5 ≥10 ≥20 Yırtılma direnci (newton cinsinden güç) >10 ≥25 ≥50 ≥75 - Delinme direnci (newton cinsinden güç) >20 ≥60 ≥100 ≥150 -

a b c d e f