Burada verilen resmi rakamlar yapı sanayiindeki iş yeri kazalarında bir düşüş yaşandığına işaret etse de, rakamlar diğer sektörlere göre yine de oldukça yüksek. İnşaat ortamlarında yaşanan yaralanmaların çoğu elleri ve/veya kolları içeriyor. Yaşanan ciddi kazalar veya ölümler, şirket, işveren ve çalışan gibi konuyla ilgili olan herkes üzerinde derin bir sosyal ve ekonomik etki yaratıyor. Bu yüzden, öncelikle bu tür kazaların meydana gelmemesini sağlamak gerekiyor.

RAKAMLAR

Yapı sanayii Ulaşım, su, gaz, elektrik, basın, iletişim Metalürji Ahşap, kağıt, tekstil, giyim Kimyasal, kauçuk

Her yıl, işçilerin yaşadığı ciddi ve ölümcül yaralanmaların kurbanlar, aileleri, çalışma arkadaşları ve şirket

yönetimi üzerinde sosyal ve bireysel anlamda yıkıcı etkileri oluyor. Mantıklı olan, risk ne kadar küçük olursa

olsun çalışanların kendilerini her zaman korumasıdır. Hepimizin bildiği gibi, üzülmektense tedbirli olmak

daha iyidir. Burada verilen veriler sadece Fransa içindir ancak belli başlı endüstrileşmiş ülkelerin tümünde

benzer rakamlar görülmektedir.

İş yeri kazalarının toplam finansal maliyeti (kaynak: Carsat, Fransa 2011)

Zaman kaybına neden olan kazaların ortalama maliyeti (işle ilgili hastalıklar dahil) (kaynak: Carsat, Fransa 2011)

Kalıcı sakatlığa neden olan iş kazalarının ortalama maliyeti (işle ilgili hastalıklar dahil) (kaynak: Carsat, Fransa 2011)

3 841 37 297 37,45 M 23,88 Me

3 827 e 41 647 e

38 516 e

17 035 e

22 734 e

2 861 e

3 704 e

3 487 e14,98 Me

6,49 Me2,23 Me

SH O

W A

E

N D

Ü S

T R

IY E

L S

E R

IS I

38