TAMAMEN OPTİMUM SEVİYEDE SHOWA, farklı kamu sektörlerini ve yapı işlerini göz önünde bulundurarak tamamen inşaat sektöründeki

çeşitli uygulamalara ve ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanan bir eldiven serisi sunuyor. Doğru uygulamada

doğru eldivenin seçilmesini kolaylaştırmak için belirli işlerde kullanılan eldivenleri her birinde en fazla

15 model olacak şekilde 5 ana kategoriye ayırdık. Böylece her bir iş türüne ilişkin özel ihtiyaçları karşılayan

eldivenler ile referans malzemelerinin optimum miktarda ve satın alma maliyetlerinin minimum düzeyde

olmasını sağladık. İş türlerine göre gruplandırma yapılırken aşağıda belirtilen üç temel etmen göz önünde

bulundurulur: çalışma ortamı, gerçekleştirilecek farklı el hareketleri ve gerekli koruma türleri.

KALICI SAKATLIĞA NEDEN OLAN IŞ KAZALARININ YARALANMA BÖLGELERINE GÖRE ANALIZI (Fransa 2011 verileri)

4% BAŞ 21% GÖVDE

3% AYAK

22% KOL

16% BACAK 5% FAZLA BÖLGEBIRDEN2% YARALANMALARİÇ

2% GÖZ

25% EL

Bu bilgiler ve rakamların yanı sıra aşağıda özetlendiği şekilde çoğu zaman göz ardı edilen veya bilinmeyen başka doğrudan ve dolaylı maliyetler olabileceği unutulmamalıdır.

İş gücü maliyetleri Kazazede ve diğer çalışanların

kaybettiği çalışma süresi

Kazadan ve ilk yardımdan sonraki tıbbi viziteler

İşe alım ve eğitim dahil ikame çalışan maliyeti

Maddi kayıp maliyeti Ekipman, araç ve devam etmekte

olan işe verilen hasar

Tıbbi ilk yardım malzemelerinin kullanılması

İdari maliyetler

Kazanın nedenlerine yönelik soruşturma için harcanan zaman

Üretim maliyetleri Kesinti süresi ve kazanç kaybı

Üretkenlikte düşüş

Ticari maliyetler İşi tamamlamada gecikmeler

ve olası cezalar

İş kalitesinin düşmesi

Şirket imajının zarar görmesi

Sigorta primlerinin artması

Diğer muhtelif maliyetler İş durduğunda bile ortaya çıkan

sabit maliyetler

Kazazedenin ulaşımının sağlanması

Herhangi bir olası yasal işlem

Yasal ihlallerin yaşanması durumunda ceza maliyetleri

Ekspertiz maliyeti

Zaman kaybına neden olan

kazaların i elleri içeriyor

Kazalar nedeniyle boşa geçirilen

iş günlerinin ü el yaralanmalarından kaynaklanıyor

Elleri içeren kazaların si kalıcı sakatlığa neden oluyor

G EN

EL K U

LLA N

IM | D

A R

B E

K O

R U

M A

S I | K

E S

İL M

E Y

E D

İR E

N Ç

L İ | K

İM YA

S A

L | YA

L IT

IM L

I | A N

T İS

TA T

İK | T

E K

K U

L L

A N

IM L

IK

39