NİTRİL

SHOWA 377IP

Bu eldiven, parmak eklemleri, baş parmak ve parmaklar gibi elin pek çok hassas kısmı için darbe korumasını mükemmel üst düzey kavramayla birleştirir ve giyen kişiyi gres ve sıvı girişine karşı korur.

N it

ri l K

öp ük

K avr

ama Teknolojisi NİTRİL KÖPÜK

ASTAR

FİLM NİTRİL

D ar

be ko

rum ası şokları azaltır

ELDİVENİN KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATIR

DİKİŞLİ KORUMASH

O W

A

E N

D Ü

S T

R İY

E L

S E

R İS

İ

44

SH O

W A

E

N D

Ü S

T R

IY E

L S

E R

IS I