C at

al o

g ue

S H

O W

A 2

0 17

- T

U -

1 0

15 37

0 0

0 RC

S 39 7 56 6 86 0 00 0 29

- - 03

4 4 23

4 8 48

4WTP, aşağıdaki yollarla potansiyel maliyet tasarruflarını belirlemek üzere tasarlanmış ücretsiz

ve ayrıntılı bir değerlendirme sürecidir:

SHOWA 4WTP, eldiven denemelerinin zamanlanmış 4 süreçle etkin bir şekilde yönetilebildiği bir stratejik plandan oluşmaktadır. Bu süreçler, bir eldivenin performansını mevcut bir eldivene göre değerlendirmekte ve konfor, el becerisi, ele uyum ve uzun ömürlülük bakımlarından kullanıcı tercihlerini ve avantajları belirtmektedir. 4 hafta sonra, el koruma ihtiyaçlarınıza yönelik hesaplı, kabul edilmiş ve özelleştirilmiş bir plan sunulmaktadır.

1. HAFTA: İLK TOPLANTI

Eldiven gerekliliklerini ve özelliklerini görüşmek, riskleri değerlendirmek ve gerekli korumayı belirlemek için müşteri ziyareti.

Öneri, ürüne, ürünün özelliklerine ve avantajlarına ilişkin bilgilerle birlikte sunulabilir.

Ürünlere ilişkin teklifin kabul edilmesi; deneme, bu kabulün ardından başlayabilir.

2. HAFTA: DENEME İÇİN NUMUNELER SAĞLAMA

Deneme için seçilen kişilere numuneleri şahsen verme.

Kullanıcıya eldivene ilişkin teknik bilgi verilir.

Denemenin zaman ölçeği bildirilir (genellikle 1 hafta).

Her bireye, denemesi yapılan eldiven çiftini denetim amacıyla 3. haftaya kadar muhafaza etmesi önerilir.

3. HAFTA: NUMUNE DENEME DEĞERLENDİRMESİ

Showa personeli ürünü deneyen herkesle görüşme yapar.

Eldivenler denetlenir.

Mevcut ürünlere ve SHOWA eldivenlere ilişkin, yıpranma ve özellik karşılaştırması bakımından anket yapılır.

Ardından deneme formu kullanıcı tarafından imzalanır.

4. HAFTA: EL KORUMASI PROGRAMI

Eldiven denemesine ilişkin kaydedilen geri bildirimler müşteri irtibat kişisiyle birlikte değerlendirilir.

Eldiven denemesinin başarısının ardından SHOWA, müşterilere önerilen ürünlerin, teknik bilgilerin ve veri formlarının bulunduğu revize edilmiş bir teklifi müşterilerine sunar.

Stratejik deneme planı

KKD stokunu ve sermaye bağlamayı azaltarak Maliyetleri Azaltma

Ürünleri Konsolide Etme

Çalışanların Güvenliğini ve memnuniyetini artırma

Kullanım ve Kontrole Yönelik En İyi Uygulamaları Benimseme

Yeni Teknolojileri Benimseme

HAFTALIK DENEME PROGRAMI